معماری
خانه / کتاب ، جزوه

کتاب ، جزوه

نمونه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

نمونه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۱۴ معیار و ۴۵ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه استاندارد خلاقیت

نمونه پرسشنامه استاندارد خلاقیت پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی استاندارد های خلاقیت، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۴۰ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. نکته: در این …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

نمونه پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی استاندارد انگیزش تحصیلی، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۳۳ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. نکته: در …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه استاندارد دینداری

نمونه پرسشنامه استاندارد دینداری پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی استاندارد های دینداری، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۱۰۲ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. نکته: در این …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواس (CDI)

نمونه پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواس (CDI) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی افسردگی کودکان ماریاکواس (CDI)، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۲۷ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT)

نمونه پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی اهداف تولید به هنگام (JIT)، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۱۸ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه باورهای کاریابی

نمونه پرسشنامه باورهای کاریابی پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی باورهای کاریابی، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۱۳ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. نکته: در این پرسشنامه …

ادامه نوشته »

قیامت

قیامت در این مقاله ب دو موضوع پرداخته شده است ک عبارتند از ۱۰نشانه مهم وقوع قیامت نام های روز قیامت  … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

نمونه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۴۰ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه …

ادامه نوشته »

نمونه پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

نمونه پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی تجارب و عواطف آکسفورد – لیورپول (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۶۹ سوال در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي …

ادامه نوشته »